A kékedi közösségfejlesztés összefoglalója

Kékedi közösségfejlesztő folyamat történései
Három közösségfejlesztő egyesület közös munkájaként kezdtük el Kékeden a közösségfejlesztést.
A Trialóg együttműködés szakemberei Miskolcról, Debrecenből és Nyíregyházáról vonták össze ereiket Kékeden.
A közösségi folyamatok elindítását tűztük ki célul, aminek első lépéseként megkerestük a település polgármesterét, hogy tájékoztassuk Őt a munkáról.
2009.11.12-én, szerdán este érkeztünk tizenhárman Kékedre, közösségfejlesztő szakemberek és szociális munkás főiskolai hallgatók.
A két intenzív beszélgetéssel eltöltött nap alatt 48 helyi lakoshoz jutottunk el. A helyi értékek, problémák és lehetőségek kerültek feltárásra. Látható, hogy nincs közösségi élet, falugyűlés sem az utóbbi időkben, (nincs hozzá közösségi tér). A megkeresettek közül senki nem volt elutasító, inkább szkeptikus a közösségfejlesztéssel kapcsolatban.
Az interjúk feldolgozása után vártuk a falubelieket szombaton, a polgármesteri hivatallal szemben lévő kis számítógép teremben. Ketten jöttek el a helyiek közül a szórólapon meghirdetett közösségi beszélgetésre, annak ellenére, hogy érezhető volt a falu kíváncsisága. Következő lépésként megbeszéltük, hogy a helyi érték, probléma és lehetőség listát gépelt Hírlevél formába öntjük. Ezeket eljuttattuk december hónapban minden helyi háztartásba.
Január hónapra terveztük a következő  közösségi beszélgetésünket, hiszen fontosnak ítéltük, hogy a megfogalmazott érték-lehetőség-probléma listákra reagálhassanak, kibeszélhessék, megvitathassák, hogy a Hírlevélben nem a mi véleményünk van – bár ezt szépen annak bevezetőjében erősítettük – hanem azon 48 falubéli véleménye, akikkel interjút készítettünk.
Megkértük a polgármestert, hogy a képviselő testülettel egyeztessen egy időpontot, ahol bemutathatjuk a folyamatot, és annak célját, lehetőségeit.
Közben a három-négy hetente tett kékedi látogatásunk alkalmával azokat kerestük meg, akik az interjúzás alkalmával aktivitásukat ajánlották fel.
2010. március 8-án a képviselő testülettel találkoztunk, ahol bemutattuk a közösségfejlesztési folyamatot, az eddigi történéseket és a tervezett következő lépéseket. A közösségfejlesztési folyamatot a településen a képviselőtestület nem támogatja, de megegyeztünk  abban, hogy mi ennek ellenére folyamatosan tájékoztatjuk őket a történésekről.
Közben egy pár helyi emberrel elkezdtük a tervezést.  A következő témákban gondolkodtunk közösen:
Nincsenek rendezvények, kellene valamit szervezni, ezen keresztül lehetne megszólítani a falut, összehozni az embereket
Be  kellene dobni szórólapot minden lakáshoz, hogy lesz ez a rendezvény és az önkormányzatot is be kell vonni. Meg kell kérdezni, hogy hol legyen, lehet a kispályán, vagy nagy pályán.

Hozzászólások lezárva.