A Városmegújítás munkacsoport műhelyének jegyzete

Városmegújítás – Közösségi részvétel esélyei a településtervezésben – A Tervezz!Bátran! program bemutatása,
vendég: Bardóczi Sándor, Peták Péter, Pörös Béla, Péterfi Ferenc, Sain Mátyás

A Városmegújítási Munkacsoport célja: egyrészről a helyi emberek bevonása a városmegújítás tervezésébe, másrészről a döntéshozók számára hangsúlyozni, hogy az érintettek bevonása kikerülhetetlen.
Tervezz!Bátran!-KÖZÖD VAN HOZZÁ – demonstratív programok.
Városmegújítás meghatározása a munkacsoport által: „…egy olyan folyamatos beavatkozási tevékenység, amely a városfejlődésben zajló spontán folyamatokon alapul, e folyamatok közül némelyekre ráerősít, másokat ellensúlyoz, vagy kitérít. A városmegújítás célja, hogy az érintett közösség bevonásával – amely egyszerre forrása és kedvezményezettje e tevékenységnek – úgy módosítsa a városfejlődési folyamatokat, hogy javuljon az érintettek társadalmi, pszichés és fizikai közérzete. A városmegújítás a nyilvánosságban zajló, a fenntarthatóságot célzó felelős folyamat.”
Miért van erre szükség?
BS – Településfejlesztési Koncepció – nincs rá általánosan elfogadott módszer, építészek által, elsősorban technokrata szempontok, adott képviselőtestület és helyzet érdekei szerint. Közgazdászok verzióra is van, ekkor általában a munkahelyteremtés a központi jelszó. Törvényi előírás van, hogy lakossági fórumot tartsanak róla, általában lehetetlen időpontban, ahol pár emberrel „megvitatják”.
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) – 2007 novemberében minden előzmény nélkül megjelent egy kézikönyv, és kötelezővé tették az IVS készítését a megyei jogú városoknak, ami a későbbi EU-s meg egyéb támogatásokhoz kell. Erre minden város rohamtempóban csinált egyet, ennek megfelelő minőségben.
Az ötlet maga rendben van, integrált szemléletet vezetett be, ami előtte nem volt, de a rendelkezésre álló idő miatt puszta dokumentumgyártás lett belőle.
Majd a többi városra is kiterjesztették, ami egy IVS-gyártási „boomot” eredményezett, még kapkodóbban, átgondolatlanabbul.
Plusz, szétválasztották a városrehabilitáció fogalmát funkcióbővítő és szociális városrehabilitációra, jobb lett volna a funkcióbővítéshez „soft”, szociális közösségfejlesztő elemeket előírni.
Elő volt írva, hogy bevonják a helyi gazdasági szervezeteket, de kiszámíthatatlan megtérülés miatt kicsi beruházások.
A szociális városrehabilitációról az a hiedelem, hogy az szociális lakásépítést jelent, de egyébként sem nagyon tudnak elképzelni
A közösségi tervezés nem effektív mérnöki munkát jelent, hanem a tervezés tervezését, a fő vezérlő elvek, a helyi ismeretek beadását.
Pl. Komáromban: a településtervezést megelőzte egy Jövőműhely, ami százoldalas anyagokat eredményezett városrészenként, problémákkal, helyzetképpel, ami sokat segít a tervezőnek.
SM –Először víziót, stratégiát alkotunk a tervezésben, ehhez kell az érintett lakosság. A vonalakat a térképre a mérnök úr fogja behúzni.
PF – mind a 3 tervezési modellnap lezajlott. Pécsbányán, Miskolcon, Debrecenben.
PP – amikor megalakultunk, már javában zajlottak ezek a folyamatok, a mi csoportunk egy szakmai lobbiszervezet, de a TB! Modellnapok arra szolgáltak, hogy megmutassák, hogy lehetséges a lakossággal együttműködni. A nagyszabású folyamatokkal ezek a napok nem álltak kapcsolatban, kivéve Pécsbányán, ahol szociális városrehabilitációt terveztek, de ebből úgy néz ki, hogy nem lesz semmi.
PB – szociális városrehabilitáció nem szociális lakásépítés, hanem a leszakadó lakóterületek rendbehozatala.
Pécsbánya: a szénbányákhoz hozott munkaerőnek jól felszerelt lakóterületeket alakítottak ki, szolgáltatásokkal jól ellátva, ami a bányászat hanyatlásával…
Pécsi cigánytelepek felszámolásával ide is költöztek szegény cigányok, ami lakosságcserét eredményezett. Szegregátumok alakultak ki, halmozottan hátrányos helyzetű lakosokkal. Külfejtés miatti tájseb rontja tovább a terület értékét. 3 nagy lakosságcsoport: hajdani bányászok, 70-es években betelepített romák, akik elkülönülve élnek, és egy jobb módú csoport, egyrészt a régi bányaarisztokrácia leszármazottai (Kisztihand-negyed), és akik nemrég költöztek ide.
Mindenképpen itt kellene szociális városrehabilitáció, mi ehhez akartuk a közösségi bevonást hozzáadni.
PP – itt nem ment úgy, hogy egyszerűen végrehajtottunk egy közösségi tervezési módszert. Elkezdtünk interjúzni, civil szervezeteket, helyi közösségeket, óvodát, egyházat, intézményeket, központi személyeket. Kiélezett konfliktusok, jövőről beszélni nem lehet, a jelent szidják, a múltat felmagasztalják, a jövő nem létezik. Egyidejűleg zajlott a Retextil Alapítvány, Krétakör programja, Murál Morál Csoport kéthónapos falfestmény-készítési programja.
Azért tartottunk jövőműhelyt, gyerekrajz-pályázatot, hogy a jövő dimenzióját „felnyissuk”, elkezdődjön a gondolkodás. Sikerült megmozgatni erőket, nem nagy lépésekkel, hiszen rendkívül beállt állapotból indultunk.
PF – A Murál Morál munkája nagyon nagy volt, teljesen bezárkózott, ellenséges világképű gyerekekkel dolgoztak.
SM – Debrecen, Nagyerdő: konfliktusból eredt a helyszínválasztás: terv: strand területét megnövelnék a park rovására. Helyi felzúdulás, Összefogás a Nagyerdőért.
TB –nap, Debrecen főépítésze eljött. A cél az lett, hogy a Nagyerdővel egészében foglalkozzanak, legyen egy átfogó Nagyerdő-koncepció, ne csak külön-külön Állatkert, parkolás, stb. Példa: Central Park, New York, ahol az egész park menedzselésével állítják elő a fejlesztéséhez szükséges bevételeket.
PF – Miskolc, Avas-lakótelep, ahol Molnár Aranka (Dialóg Egyesület) és az ott működő Jezsuita Gimnázium párbeszédével indult a helyi intézmények együtt gondolkodása. Kérdőíves felméréssel kezdődött, ami beültette a bogarat a fülekbe, ezt követte a közösségi tervezés Portschy Szabolcs vezette építészhallgatókkal. Az ott résztvevő főépítész nagyon pozitívan reagált a hallottakra, és mára az a hír járja, hogy a SZVR programban az Avas fontos szerepet játszhat.
A pályázatunk része lesz egy népszerűsítő kiadvány a közösségi tervezésről, nem szakembereknek.
ITT FELMERÜLT ÖTLETEK, ESETEK:
V. kerületben kutyapark tervezés, és a kutyákkal kapcsolatos szabályozásban részvétel. Támogató hozzáállás az önkormányzattól, készek tájékoztatni, egyesület alakítására biztatta őket a főépítész (ez lett az EB OVO Egyesület).

Kérdés: miért kell, hogy a helyi intézmények elkezdjenek kommunikálni egymással, ha egyszer közösségi tervezésről beszélünk? Az nem a lakosságot jelenti?
PF – A rendszeres találkozású baráti kör is intézménnyé válik, az intézmények is érintettek (stakeholder), az egyeztetésben az ő érdekeit is érdemes megismerni, őket is alkotóként beépíteni a folyamatba.
SM – az az ideális, ha ahelyett, hogy a lakosság egy diktátumot átad a helyi hatóságoknak, közösen dolgozzák ki a terveket.
PB – a városrészek megújításának külföldi gyakorlata is mutatja, hogy nem pusztán lakásfelújítást érdemes végezni, hanem komplex intézmény- és szolgáltatásfejlesztést (Németország így csinálta eleve, Franciaország most a zavargások után jött rá, hogy nem elég mennyiségi szemlélettől vezérelve 10-20 ezres lakótelepeket felépíteni, hanem fejleszteni kell az iskolákat, közösségi intézményeket, szolgáltatásokat).
BS – Háromféle alaptípust lehet felfedezni, az első az a főépítész/városvezetés, akinek határozott víziója van, és retteg attól, hogy a kompetenciáiból elvesz valamit a közösség. A másik, akinek nincs elképzelése, és vaktában megpályáz mindent, a harmadik, aki rájön, hogy a részvételből hatalmas politikai, népszerűségi és egyéb tőkét tud kovácsolni. A közösség jellemzően funkcionális dolgokba akar beleszólni, nem pedig a tervező művészi szabadságába („ez a modern ronda”), noha ettől nagyon sok építész fél. A formai megvalósításról lehetnek viták, de egy funkcionálisan jól használható tér sikerre van ítélve hosszú távon.

Tarnai Mari jegyzete

Egy hozzászólás “A Városmegújítás munkacsoport műhelyének jegyzete” bejegyzésre

  1. クロエ chloe エテル 長財布 クロダークブラウン szerint:

    クロエ chloe エテル 長財布 クロダークブラウン…

    A Városmegújítás munkacsoport műhelyének jegyzete « Nyári Egyetem 2012 Kunbábony…