Jegyzet a Settlement műhelyről

Settlement műhely
Házigazdák:
Giczey Péter, ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
Horváth Judit, Nap Klub Alapítvány
Peták Péter, Istenkút Közösségéért Egyesület

A jó pár éve beindult az Életfa Egyesület, az Istenkúti Egyesület és a Nap Klub Alapítvány együttműködésében az a törekvés, hogy élesszük fel  Magyarországon a settlement mozgalmat, aminek célja, hogy szedjük össze az újrafogalmazott tapasztalatokat.
A settlement szó fordítása: nem lehet, mert annyira kompex szolgáltatásokat takar, de talán a legközelebbi a népház.
A settlement egy olyan komplex közösségi szolgáltató központ, ahol a szociális, művelődési-kulturális, oktatási, felnőttoktatási szakmák, szolgáltatások érhetőek el szabadon, bárkinek. Különös hangsúly tevődik a közösségi munka, közösségfejlesztés folyamatos biztosítására.

30 tag gondolkodik íly módon a szolgáltatásaik szervezésében, és egymás közti tapasztalatcserében.
Jelen műhely apropója: közösségi animátor képzés. Ez egy 8 modulból álló akkreditált felsőfokú szakképzés, 1 éves. A képzés kidolgozása most kezdődik, és ebben az évben lezajlik, 2011. februártól decemberig tart majd a tetszképzés.

- gyakorlatorientált, intenzív képzés két terephelyszínen: Ramocsaháza, Nyíregyháza-Huszártelep (itt settlement házak indulnak majd, amelyek terepként szolgálnak)
- segítsétek a képzés tartalmának kidolgozását két csoportban!
- érdekérvényesítés technikák kidolgozása
- érdekképviselői feladatok, a helyben élőkkel is meg kell tudni fogalmaztatni, hogy mik a szükségletek, a külön érdekekből hogy lesz csoportérdek
- a kompetenciák között szerepelnie kell a konfliktuskezelésnek, mediálásnak
- felvételi feltételek: bemeneti feltételként humán jellegű felsőfokú végzettség szükséges, mivel ez felsőfokú szakképzés (a településen élők kiesnek?jó eséllyel, ez szakember képzés)

Ajánlást tervezünk tenni, hogy milyen “személyiségű” embereket várunk a képzésbe. Kérdés, hogy a képzés után hová illeszkednek be? Szociális, oktatási, kulturális intézményekbe? Jogos a kérdés, hiszen:
- nekik kell majd kiharcolni azt, hogy ilyen komplex típusú tereket alakítsanak ki!
- meg kell tudnia győzni a település döntéshozóit arról, hogy meg kell teremteni a településen az ott élőknek ezt a lehetőséget, teret, szolgáltatásokat…
- jó opció, a meglévő állami intézmények profiljának változtatása (pl a nyíregyházi ház: elindult egy közösségi ház, amiben ösztönösen elkezdett működni egy tanoda, 5 civil szervezet, Ramocsaházán pedig egyelőre a gondolat van, illetve egy közösségi tér a cigánytelepen)

A Napklub Budapest VIII. kerületében működő közösségi tanácsadó szolgálat, ami a helyi szükségletekre épít. Bármilyen gondjukkal odajöhettek az emberek, jogi tanácsadástól kezdve gyerekprogramok tartásáig. Magdolna negyedben rögtön a civileket hívták az ott lévő új házba szolgáltatásokat nyújtani, másrészt oda kellett szervezni a cigányoknak a munkaerőpiaci tanácsadásokat, szakmai tanfolyamokat, képzéseket, szolgáltatási hálót kellett kialakítani. Itt máris működik a settlement szolgáltatás. A szociális szakmában dolgozók tudják, hogy a gyerekvédelemmel össze lehet más szakmák szakembereit vonni . Nem egy pénztárcából oldható meg, tehát több szaktárca is beléphet finanszírozóként. A settlementben több szakma találkozik, legyen az állam dolga, hogy hogyan oldja meg a finanszírozást, mi tudjuk közvetíteni, hogy mik az állampolgárok igényei. SEMEA francia ifjúsági szervezet, akik az ifjúsági házaknak, művelődési házaknak képeznek fiatal önkénteseket, akik a fiataloknak szabadidős tevékenységet tudnak szervezni. Ott van egy országos animátor képzés, el tudjuk képzelni, hogy a középiskolákra is ki tudjuk terjeszteni a középfokú animátorképzést. Például van az Addtovább! mozgalmunk, ahol a fiatalok visszamennek a saját településükre, ahol szintén nekik elkél majd egy közösségi animátor képzés.

Ebben a képzésben azokat várjuk, akik dolgoztak már terepen. Ez azért van, hogy lehessen a képzésben résztvevőknek a saját munkahelyük is a terepük. A munka és élettapasztalat ezért fontos lehet a képzés ajánlásánál, de nem lesz felvételi kritérium.

A két kialakult csoport feladata: a képzés tartalmának, képzés felhívásának kidolgozása.

KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS FELHÍVÁSÁRA ÖTLETELÉS
Milyen embereket várunk erre a képzésre?
- humán diploma a feltétel: kommunikációs szakember, szociális szakember
- szóbeli elbeszélgetés a bemeneti feltétel, ahol a motiváció, személyes rátermettség is mérhető
- empátia, tolerancia, jó kommunikációs készség, nyitottság, előítélet mentesség
- munkatapasztalat, önkéntes tapasztalat
- várunk szociális területen szívesen dolgozókat, integrált közösségi tereken, saját településeken elkezdett folyamatokat
- kedvcsináló, intvitáló, motiváló, hívószavak keresése

KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS TARTALMÁRA ÖTLETELÉS

Közösségi iskola, ahol vannak kora délután szakkörök, este, meg a helyi lakóközösség jöhet tanfolyamra, közösségi rendezvényekre. Ezek azok, melyek a kistelepüléseken lévő kisiskolákba bevihetőek.

Részvételi demokrácia módszerei: deliberatív elemek elsajátítása, vitamódszerek, tárgyalási technikák (Magdolna negyed esete)

- helyi nyilvánosság szemlélete, elmélete, eszközök, technikák (helyi rádió, web)
- intézményi működtetésre vonatkozó ismeretek (gazdasági, pályázatírási)
- szociális, közművelődési, felnőttképzési alapismeretek, kompetenciák egységesítése (nem ismerik a másik szakmákat)
- a konkrét település alapos megismerése, feltárása, szociológiai módszerekkel

Lesz egy jó pár szakember, akik jó esetben az IKSZT, Biztos Kezdet programtól, settlementből jönnek.
Lobbi tevékenységet kell elkezdeni, a döntéshozókat kell érzékenyíteni.

Sélley Andi

Hozzászólások lezárva.