Kerekasztalbeszélgetés jegyzete a szolidarítás esélyeiről és realitásairól

Kerekasztalbeszélgetés a szolidaritás esélyeiről és realitásairól
Vendégek: Lakner Zoltán, Gyuris Tamás, Márton Izabella
Beszélgetés vezető: Vercseg Ilona

Vercseg Ilona -Mit jelent a szolidaritás, mit is értünk ez alatt?
Gyuris tamás- Segítés, szolidaritás. Nem elvárható. Világnézet, értékrend vagy van az emberben, vagy nincs. A társadalmi működés kovásza, maltere. Nélküle nincs működő társadalom.
Lakner Zoltán- A szolidaritás nem elvárható. Ezeket a kérdéseket nem kellett 100 évvel ezelőtt feltenni, mert összetartóbb társadalom volt. Ez most valahogy kiürült. Helyette szolidaritást pótló intézményeket hozunk létre. A szolidaritás hiánya a társadalom bizalmát gyengíti. Segítő intézetek születését kényszeríti ki. „Szolidaritás, vagyis szeretet.”
Márton Izabella- Nem elvárható a szolidaritás. Szolidaritás, de kivel? Kis közösségekkel, Országgal, vagy globálisan? Szolidaritás nélkül széthull a társadalom. Magyarország efelé tart.
Gyuris Tamás- Klasszikus régi közösségek felbomlása ( munkahely keresés miatt). A nagy városokban már sokkal személytelenebbek a kapcsolatok. Ezért intézményesült a szolidaritás különböző intézetekkel.
Vercseg Ilona- Adott közösség tagjai között lévő szolidaritás. Még a Kádár rendszerben is volt egyfajta felülről irányított szolidaritás. Napjainkban elutasítjuk a közösség képző erőt.
Organikus szolidaritás. Erős identitás. Nyugodt lehetek, mert a közösség figyel rám.
Lakner Zoltán- Ma a félelem tartja össze az embereket. Ma az ember nem tudja teljesíteni a belső kényszerét, hogy másokon segítsen, mert olyan viszonyok jöttek létre. Szívesen vállalnánk felelősséget, de nem tudunk.
Gyuris Tamás- Az Egyház szerepe eddig jelentős volt. Normák közvetítésével, amiket elvárt. Az Egyház szerepe, hatása is változik az urbanizációval.
Vercseg Ilona- Milyen feltételei vannak a szolidaritásnak?
Identitás, odatartozás.
Lakner Zoltán- Felelősség- évente többen hagyják el az országot, 30-40 ezer fő ( Korfa kiadvány). Tartós emigráció, plussz mély demográfiai mutatók. Ma a magyar viszonyok elől menekülnek a magyar fiatalok. Ebből következően nincs nemzeti kohézió, ami eddig összetartotta  a társadalmat. Ezért következik be a tartalom nélküli társadalom.
Gyuris Tamás-  Hogyan lehetne megújítani a szolidaritást?- az alapoktól. Ami a kis közösségekben van jelen. A felelősségtudatot, a szolidaritás kultúráját kell kialakítani. Plussz rengeteg pozitív példa szükséges.
Vercseg Ilona- Ábrándos kép ez. A kis közösségek kiszolgáltatottak. A közösséget támogató erők is erősebbek kéne legyenek. Kellene egy szakpolitika, hogy támogatni tudják a kis közösségeket.
Márton Iza- Szolidaritás, ami mindannyiunk számára hasznos! Ha segítjük a szegénységben élőket, az nekünk is hasznos.
Lakner Zoltán- Magyar Állam a feltételeket megteremtette. A forrást is: normatív alapon a formai feltételeknek megfelel egy szervezet- akkor a civil szervezete létre jöhet. Fejlesztési politikát ír elő- akkor megszabja, hogy közösségi egyeztetés szükséges.
Az állam korlátai: nem kényszerítheti, hogy szeresse mindenki a szegényebb embereket. De elfogadhatóvá teheti őket a társadalom számára. Ez az Állam felelőssége.
Gyuris Tamás- Állami felelősség: Családokon belüli szolidaritás, szavak nélküli minta. Az Állam szabályozásaiból finomítani, változtatni kéne.
Vercseg Ilona- Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi szolidaritást pótló intézményekkel?
Lakner Zoltán- A szakmai színvonala Magyarországnak, Nyugat-Európai szintű. Például Svédországban mutogatják a magyar gyermekvédelmi rendszert. Magyarország az Európai átlagot meghaladja intézményi szinten.
Gyuris Tamás-  Nyugat Európában a szolidaritást piaci alapon létre lehet hozni. Addig Magyarországon nincs piacképes vevő ezekre  a szociális szolgáltatásokra. Nincs alternatíva. Ezért érezzük, hogy borotva élen mozog néhány szociális szolgáltatás létrehozása.
Márton Iza- Nyugat – és Magyarország közötti különbség szakmai felkészültségben nagyon is megjelenik.
Vercseg Ilona-  az egészet,mint problémát, senki sem vállalja fel. Szemléleti hiányok vannak. A felelősséget kikerülve. Az intézményi és társadalmi szolidaritás ki kéne, egészítse egymást.

Lakner Zoltán- szűkebb, tágabb közösségeknek van-e felelősségük egymás felé? A megélhetési gonddal küzdőktől elvárható-e a szolidaritás?

A magyar társadalom önmaga által is magára van hagyva?

Babos Zsuzsánna jegyzete

Hozzászólások lezárva.