Mi a teendő az állampolgári részvétel fokozása érdekében?

PAVILON: Mi a teendő az állampolgári részvétel fokozása érdekében?

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
http://www.polgarz.hu

Giczey Péter a nap házigazdája és a SZÖVETSÉG ügyvezetője köszönti az érdeklődőket és rövid bevezetőben utal a kiosztott Ajánlások a részvétel fejlesztéséért  címet viselő kiadványra. Bemutatja Vercseg Ilonát, a SZÖVETSÉG elnökét, és beszél a kiadvány aktualitásáról.

Az előszó tartalmazza, hogy 2004-es megalakulása óta a SZÖVETSÉG a részvétel fokozásáért szállt síkra, majd 2008-ban a benne együttműködő szervezetek elhatározták szakmapolitikájuk kidolgozását, melyben rögzítik azokat az elveket és tennivalókat, amelyek kiindulópontjai a részvétel növelésének a társadalomban.

Giczey Péter szólt az elmúlt év műhelymunka-sorozatáról, és a tagszervezetekkel közösen a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért (CNNY)munkacsoport tagjaként végzett munkáról, aminek legutóbbi eredménye a Nyolcadik Jelentés a Nemzeti Stratégiai Anyagok Tervezésének Nyilvánosságáról című, Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért alcímű, Nizák Péter szerkesztette kiadvány.

Eredményként említette a már kiírt, de mostanra felfüggesztett TÁMOP 5.5.1.A/10/1 – „Horizontális célkitűzések megvalósulását elsegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása” (FELFÜGGESZTVE!)
pályázati kiírás megszületését. Beszámolt arról is, hogy azóta ígérettel bírnak egy létrehozandó Projekt Előkészítő Munkacsoportról, amelybe a civilek bevonása és meghallgatása is várható.

Az Ajánlások a részvétel fejlesztéséért kiadványról szólva ismerteti, hogy ez két részből áll. Az első részben a Szociális Szakmai Szövetség felkérésére 2009 tavaszán elkészült tanulmány olvasható az országos Közösségi Munkás Hálózat létrehozásának szükségességéről és hasznáról. Ezt a tanulmányt – Képzés és képessé tétel alcímmel – Giczey Péter, Péterfi Ferenc és Vercseg Ilona készítette.
A kiadványban történő közreadásnak célja vitát indítani arról, hogyan tudna ez a hálózat hozzájárulni a cselekvők körének jelentős bővítéséhez.
A második részben a műhelysorozat produktuma olvasható: ajánlások a képessétételre az államigazgatástól az állampolgárokig. Arra az eredményre jutottak, hogy a legfontosabb kiinduló feladat a képessé tétel, ehhez támogató jogszabályi környezet kialakítása szükséges. Az államigazgatás részéről az ellenállás indoka az, hogy a részvétel bevonásával végzett munka energia-, idő- és anyagi erőforrás-igényes.
A szociális munkás képzésben abba az irányba kell elmozdulni, hogy legyenek olyan gyakorlatok, ahol a részvétel technikái is tanulhatóak.

Vercseg Ilona beszélt a döntés előkészítésében való részvétel fontosságáról, a máshol jól megvalósuló tanulókörök demokrácianövelő szerepéről. Kiemelte, hogy annak a megmutatása, felkutatása fontos, hogy mivel tudna az egyén hozzájárulni ehhez.

Beszámolt az elindult Add tovább! mozgalomról:
http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu/

Már az oldalon is találhatóak jó példák, de a kormányzat feladata lenne, hogy a kreatív, cselekvő kezdeményezéseket szintetizálja, és tudomásul vegye, hogy az igazi civil szervezet közszolgáltatást nyújt és ennek megvalósulását anyagilag is támogassa. Az előző nemzetközi Nyári Egyetemen elhangzott példája a demokráciáról: a demokrácia az, amikor az oroszlán és két nyúl beszélget arról, hogy mi legyen ebédre.

Hozzászóló: Mindig vannak kellő számban kreatív emberek, akik akarnak tenni.

Horváth Judit: Abszolút közösség-hívőként az utóbbi időkben nyert szomorú tapasztalatomat akarom megosztani. Hallgatóim körében, amikor a jó és rossz csoportélményeikre kérdezek rá, szinte csak rossz csoportélményeket tudnak felhozni. A másik nehézség, amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy rengeteg dologra nincs most fedezet. Nincs fedezete a segítő szakmáknak, nincs pénz szupervízióra, iskolai pszichológusra. A munkanélküliség pedig a feleslegesség érzését szüli. Ezek együtt a kiégést erősítik.

Az Ab Ovo Egyesület képviselője: Még csak fél éve kezdtünk a szervező munkába és rengeteg igennel találkoztam, ami megerősít. Azt gondolom, hogy ezekre az igenekre érdemes építeni.

Péterfi Ferenc: felolvassa a Negyedik Köztársaság levelét, amiben az abban részt vevő fiatalok markáns véleményt fogalmaznak meg a jelenről és önmagukról, szerepvállalásukról.

A levél felolvasása ellentétes gondolatokat ébreszt, aminek kibeszélésére már nem marad idő.

Lejegyezte: Velenczei Ágnes

Egy hozzászólás “Mi a teendő az állampolgári részvétel fokozása érdekében?” bejegyzésre

  1. ロエベ loewe ショルダーバッグ メタリックキャメル szerint:

    ロエベ loewe ショルダーバッグ メタリックキャメル…

    Mi a teendő az állampolgári részvétel fokozása érdekében? « Nyári Egyetem 2012 Kunbábony…