Nyíltan – burkoltan

Vendég: Kóczé Angéla

Beszélgetésvezető: Kovács Edit, Giczey Péter

Rövid távú terv:

Vita a fogalmak, érvek, módszerek kereséséről, az elítélhető, indulatos esetek kezeléséről

A közösségi munkások nem mentesülhetnek az érték- és fogalmi válságokban a felvállalástól, még ha érzelmileg rosszul is érinti őket.

Kóczé Angéla

Tisztán tud fogalmakat használni, beszélgetni hívtuk.

Péter:

Ma helyzet van az országban, sőt nemcsak ma, hanem hosszú évek óta. Egy jelentékeny társadalmi csoport – több százezer, akár egymillió ember kirekesztett, és ennek a kirekesztett helyzetnek a felszámolása nem sikerül. A közösségfejlesztők emellett nem mehetnek el szó nélkül. A szakma kezdjen el beszélni a felelősségéről, eszközeiről ebben az ügyben, lehetséges lépésekről, tennivalókról.

A Magyar Gárda nem megoldás – esetleg róluk is beszélhetünk.

Az egyetemen a hallgatók meg szokták kérdezni: a Magyar Gárda közösségnek tekinthető-e?

Bizonyos tekintetben igen

Paul Henderson leírja: nem tekinthető közösségnek, aki más közösség erőszakos megváltoztatására, megsemmisítésére törekszik.

Magyarországon 1920 óta helyzet van, vagy még régebb óta. Pl. társadalmi közbeszédben Trianon nincs kibeszélve.

Régen meg kellett volna társadalmi szinten beszélni, társadalmi konszenzust kellett volna kialakítani. Pl. Németország II. világháborúban betöltött szerepével, (fasiszták voltak) szembe kellett nézni. Vagy a zsidók elhurcolása, 600e zsidót hurcoltak el (cigányokat is). Ezek a szőnyeg alatti problémák.

Edit:

Jelentős csoport nemcsak fizikálisan került a társadalom peremére, hanem a közbeszédben is,
Szeretnénk a témát visszahozni.

Angéla:

Mi nem terveztünk mozgalmat, kutatói hálózat – informális romakutató hálózat Kelet-Európai Egyetem keretében. Workshopot szervezett a konfliktushelyzettel kapcsolatban, a cél az volt, hogy valamiféle tudományos érveket hozzanak erre, kevés ilyen kutatás van.

A másik vetület: társadalmi diskurzust kéne indítani (akadémiai közeg van), arra kiélezve, hogy a romák teljesen ellenséges szerepben vannak feltüntetve. Ez januárban éleződött ki  (ekkor volt a miskolci rendőrkapitány-ügy, utána a veszprémi Marian Kozma-eset, Sztojka nevével kiemelve). Ezen egybeesések hatására és lobbistaként írtak egy nyílt levelet Sólyom László köztársasági elnöknek, hogy szólaljon meg ebben az ügyben. Több mint ezren aláírták (email-networkok). Ezután Sólyom László megszólalt, ereje van egy ilyenfajta nyomásnak. Az emberi méltóság mint minden embert megillető alapvető emberi jog. Március 15. közeledte miatt megindították a Méltóságot mindenkinek mozgalmat a Kossuth klubban, nagyon sokan jöttek el. Kisebb akciókat szerveznek: pl. a Nem az én nevemben akció, nemcsak a szélső jobb privilégiuma, hogy kinyilvánítsa a véleményét. Érdekesség, hogy lassan 15ezren írták alá. Van egy alternatív nyilvánosság, aminek nincs tere, nem használjuk. Augusztus 2. roma holocaust évfordulója,  1943. augusztus 2-án több mint 23 ezer romát végeztek ki.

A történelmi egyházakat arra kérték, hogy emlékezzenek meg az istentisztelet alatt, esti harangok szóljanak a roma áldozatokért, gyújtsanak gyertyát. Azok a civilek, akik nem tudnak eljönni, viseljenek fehér szalagot, aki el tud jönni, hozzon egy szál virágot. Emlékezzünk meg közösen. (IX. ker. Nehru-part)

Kérdés:

- Ti hogyan találkoztok ezzel a történettel? Érzékelitek ezeket a közösségi típusú problémákat?

Szovjet emlékműnél volt megemlékezés, nagyon kevesen voltak. Csak akkor lehet megnyilvánulni, ha sokan vannak.

Márkus Ágnes

A környezetében, barátai között sok roma van, nagyon félnek, és a félelmük nem alaptalan. Fontos, hogy romák, nem romák, közösen lépjünk fel. Ha Angéla és még néhányan arcukkal vállalják, hogy kiállnak egy ügyért, akkor a többségnek kell megmutatnia, hogy elutasítja ezt. Falugondnokok képzése Zalában. Szociális rendszer részei, teljes intézményhiányt pótló szereplők. Minimum 8 általános végzettség az elvárás a munkájukhoz. Téma a roma-ügyek iránti érzékenység felmérése, változtatása volt. Felmerült a cigánybűnözés fogalma. Siker volt: az értékelő lapok szerint változott a romákhoz való viszonyuk. Masszív előítéletek, mélyen gyökerező gyűlölet és hiedelmek működtek az emberekben. Falugondnokok kb. felének nincs személyes tapasztalata, mégis döbbenetes történeteket meséltek – nem romákról, de szegényekről. Az ilyen történetekkel kapcsolatban mindenki cigány családra gondol.

Szegénység – cigányság-fogalom találkozása.

Rendek Sándor

A mi kommunikációnkban is vannak félreérthető fogalmak. Mélyszegénységben élők többsége mégiscsak roma. Megélhetési esély szerint nincs különbség roma és nem roma családok között. A politika ehhez való viszonya is tehet a kérdés kiélezéséről.  Senkit nem érdekel a valóság, csak hogy hoz-e szavazatot. A másik oldalt is meg kell nézni a valóságos, reális megközelítéshez. Mi sem vagyunk teljesen valóságszerűek.

Nagy Andrea

Falugondnoki élmény: ahol a kisebbség nem kisebbség, akkor roma falugondnokot választanak. Ott ül a képzésen, ugyanúgy cigányoznak, csak „bocs, Józsi, te nem”. Végigüli, és emberségből nagyon jól vizsgázik. Le kell menni az emberig, és kiderül, hogy az mind rendes ember. Ő annyit próbál elérni, hogy a massza lekerüljön. Aki betört hozzá, arra haragudjon, de aki emberileg elfogadható, azt úgy kell kezelni. Tematikusan nem meri bevinni egy 8. oszt. végzettségű férfi közegbe a diplomás roma nőt.

Sándor

Fontos, hogy kinek az értékrendje szerint fogalmazzuk meg a kérdést.

Angéla

Társadalmi távolság – akár országos szinten

M3-as autópálya meghosszabbítása Magy nevű községet keresztül fogja szelni. Minden nagyon csinos, rendezett a faluban. A 90-es években lecserélődött a falu társadalma, a cigányok kiköltöztek, kusza jogi viszonyok között. Magy után több kilométerre van a romatelep szörnyű állapotok között, víz, villany nélkül. Polgármester véleménye szerint itt érzik jól magukat. Ha meg vannak fosztva a legális élettől, nincs más választásuk, mint a bűnözés.

Van egy mentalitásunk a fehér privilégiumról, amikor a romákról beszélünk. Ez az a téma, amely még nincs feltárva – ez a szociálpszichológiai dimenzió.

Nem fogadja el a bűnözést, vagy a nők prostitúcióra kényszerítését, de próbálja megérteni.

Rendek Sándor

Tiszaborán 4 évig volt ÁMK-igazgató.

A jegyző meg a rendőr az iskolázatlan fehér embert ugyanúgy méltóságában sérti meg, mint a romát. A már valamilyen egzisztenciát teremtett roma is tart a bűnöző romától.

A romungro (nyelvet beszélő, virulens, kulturált nép) utasította vissza a cigány elnevezést. A roma népességen belül a kisebbség szabályozza a többséget.

Kellő differenciáltsággal kell kezelni ezt a helyzetet.

Nagy Andrea

A mondataidra vagyunk kiváncsiak, amik miatt Edit meghívott.

Angéla

A Biztos kezdet nevű programban voltak együtt trénerek. Volt egy kemény feladat: a roma-nem roma kisebbség és a többség közül kellett meggyőzni egymást.
Elég sokat tanít egyetemen, pszichodrámázik 5 éve, van gyakorlata, olyan érveket mondott valószínűleg, amik jók voltak, próbálta a másik csoportot meggyőzni.

Kriminalizálni kellene a Magyar Gárdát, mint a romákat (cigánybűnözés). Sok esetben irracionális dogmák, sémák vannak bevésődve, amik ellen nem lehet észérveket használni.

Péterfi Anna

Volt egy deliberatív közvélemény-kutatás, Magyarországon az első. Az emberek cigánysággal kapcsolatos attítűdjét mérik fel, utána előadásokon, műhelybeszélgetéseken vesznek részt, a végén újra felmérik az attitűdjüket, és nagy változás következik be. Ennek hatásait nem lehet felhasználni az emberek tanításában, informálásában?

Angéla

Jó módszer lehet a közösségfejlesztésnél pl. a jövőkép workshop – közösen meghatározni a célokat (romákat integráljuk vagy ne). Ezt nagyon jól körbe lehetne járni, a végén valamilyen konszenzus alakulhat ki, egyfajta megállapodás.

Edit

Ennek a műhelynek több neve is volt, visszahoznám az utolsó két szót: Nyíltan vagy burkoltan…

a hétköznapi, gyakorlati szinten tapasztaltak alapján

ki kinek az embere (bocs, de nem figyeltem jól)

Felföldi Mihály

A Nyári Egyetem kompetenciája lehet ez – szembesültünk ezzel, a magyar társadalmat ez minden szinten érdekli, a jövő évi összejövetelt ennek a témának szenteljük. A problémafelvetéstől a gyakorlati tapasztalati átéléstől . Szenteljünk erre egy időt, civil szervezetek segítségével kivinni a való életbe.

Kovács Edit

Fél azoktól a helyzetektől, amelyeket kiemelünk, bekeretezünk. Mi közösségi ügyekről beszélünk, ha ezen a szinten azt mondjuk, a közösségi gondolkodás origója az ember.

A közösségfejlesztési folyamatok olyanok, mint a folyó, nem lehet kétszer belelépni. Itt és most pillanat, nehéz megmondani, hogy jövő nyárra mi lesz a téma.

Hogyan lehet egy ilyen témához nyúlni, amiről nem beszélünk.

Vissza kell térni az alapokhoz, hogy álljuk szóba egymással. Az a szakasza van a közösségi munkáknak, amikor állnak, kitisztulnak, aztán kell a zsilipeket kinyitni. Újra vannak dialógusok.

Giczey Péter

Helyi szintre visszamenve, fixa ideája, hogy ebben a roma-kérdésben is, mélyszegénység ügyben is közép és hosszú távon a közösségi munka és a közösségfejlesztés tud eredményt behozni. Elméletileg tudjuk, mit kell csinálni, de jelenleg nem tesszük.

Előítéleteket csak közös munkával, cselekvéssel kell feloldani. Erre van nagyon kevés példa, hogy romák-magyarok együtt cselekszenek.

Országos közösségi munkás hálózatot kell elindítani, ahol a helyi közösségek szintjén romák-nem romák együtt aktivizálódnak. Nem fog azonnal megoldást hozni, de ez az egyetlen út.

Nagy Andrea

Biztos, hogy el lehet kezdeni az együtt cselekvést.

Edit

Volt olyan idő, hogy el lehetett. Mik azok a lépések, amiket meg kell, és amiket meg lehet tenni. Most kevés a jó példa, de mindig vannak olyan kezdeményezések, amik fontosak az ott élőknek. Nagybörzsönyi munka, ott az iskola fontos kérdéssé vált, más motivációk miatt ugyan.

Márkus Ágnes

Ne akarjunk mindig segíteni a romáknak.

Benedek Gabriella

Film Nagybörzsönyről vagyunkmiis.foresee.hu/

15 perces mű

Mibe nem sikerült bevonni 5 hét alatt az ottani roma lakosságot, több elemből álló képzési sorozatban azt kérték, hogy köteleződjenek el, hogy minden alkalommal eljönnek. Ezt nem tudták teljesíteni.

Márkus Ágnes

Roma-ügyben előadást vagy képzést csak úgy vállal, hogy kettesben roma társával.

Nagyon sok zseniális roma szakember van a szakmában.

Félelmet érez sok kollégája

Fontos találkozási pontot nem teremtünk meg. Végig kell gondolni a pozitív diszkriminációs kört (fogyatékkal élő, cigány származású szakemberek)

Angéla

Különböző emberjogi szervezetekbe hozzuk be a roma származásúakat.

Medgyessy – milyen szépen és választékosan beszél. Még mindig itt tartunk.

Edit

Identitás – lakóhelyhez való viszony – kisebbség, roma, cigány fogalmak. Ha terhek rakódnak rá, mit szabad használni, stressz keletkezik. Nem tudom megszólítani jól. Pl. fogyatékkal élő vagy fogyatékossággal élő, inkább nem használom a szót, de ilyen beszélgetésben inkább nem veszek részt.

Zsuzsa

Közösségi rendezvényekre elvinné a gyerekét, ahol együtt lenne pl. Down-kórosokkal

Edit

Az egész arról szól, hogy kezdjünk el beszélni, ebben a körben az alapgátakat feloldjuk azzal, hogy a gondolatainkat megforgatjuk együtt. Maradjunk kapcsolatban.

Péter

Érdemes lenne email-levelező listát létrehozni, vitát, gondolkodást folytatni, bevállalja.

Levelezőlistát a jegyzettel kezdjük.

Hozzászólások lezárva.