• Tanulási cél:
    A résztvevők saját ritmusukban sajátíthatják el a tananyag egyes részeit.
    A képzést sikeresen teljesítő résztvevő képes az üzleti illetve pályázati ötletét és az ötlet várható eredményét világosan ismertetni, a megvalósítás feltételeit, ráfordításait felmérni, az üzleti tervekhez, pályamunkákhoz szükséges összesítéseket elkészíteni.

    Akiknek ajánljuk:
    Bárkinek, aki többszereplős, több összehangolandó résztevékenységből álló folyamatokat kíván gondosan megtervezni; különösen: vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, közintézmények projekt-tervezéssel foglalkozó vagy abba bekapcsolódni kívánó munkatársai.
    Mindezek mellett azoknak ajánljuk, akik minden időbeli kötöttség nélkül szeretnek tanulni.